Copan продукти

Copan

С репутация на новатор , италянската фирма Copan е световен лидер в разработването и производството на системи за пробовзимане,съхранение и транспорт на биологичен материал. COPAN създаде революционни продукти за пробовзимане като FLOQSwabs™, Eswab™ и UTM™ Viral Transport. Тези продукти притежават много предимства пред традиционните начини и средства за пробовзимане, съхранение и транспорт на биологичен материал в микробиологичната лабораторна практика.
Компанията навлезе и в областа на производството на напълно автоматизирани,лабораторни апарати – WASP® и WASPLab™ за диагностика на патогени. .

Продуктова гама на Copan

Biometrix PDF Biometrix PDF