Cytocell продукти

Cytocell

Cytocell е създадена през 1991 г. във Великобритания. Понастоящем Фирмата моделира и произвежда все по голяма гама от сонди за флуоресцентна in situ хибриидзацияи (FISH). Cytocell е значим европейски производител на FISH сонди и има добре изградена световна мрежа за дистрибуция на своите продукти, която обхваща повече от 60 страни.

През февруари 2014 г., фирма Cytocell преминава към Oxford Gene Technology (OGT), водещ доставчик на иновативни решения в областа на молекулярната генетика. Микрочиповете на CytoSure™ microarray, Cytocell FISH сондите и продуктите на SureSeq™ next generation sequencing (NGS) осигуряват точен и високо ефективен, генетичен анализ.

Продуктова гама на Cytocell

Cytocel PDF