Гамидор България представя следната гама продукти за...

Гамидор България, основана през 1993 г. е част от Gamida for Life Group  (Холандия), чиято дейност е съсредоточена в сферата на здравеопазването. Чрез своите клонове в Англия, Франция, Италия, Израел и Турция, Групата реализира научни проучвания, разработки, производство и дистрибуция както на собствени продукти така и на такива от водещи производители.

Микробиология , вирусология, паразитология

Микробиология , вирусология, паразитология

Аз съм текстово блокче. Натиснете на бутона за редактиране за да промените този текст.

Молекулярна биология и генетика

Молекулярна биология и генетика

Аз съм текстово блокче. Натиснете на бутона за редактиране за да промените този текст.

Хистопатология и цитология

Хистопатология и цитология

Аз съм текстово блокче. Натиснете на бутона за редактиране за да промените този текст.

Имунология и алергии

Имунология и алергии

Аз съм текстово блокче. Натиснете на бутона за редактиране за да промените този текст.

Лабораторни апарати

Аз съм текстово блокче. Натиснете на бутона за редактиране за да промените този текст.

Инвазивна кардиология

Инвазивна кардиология

Аз съм текстово блокче. Натиснете на бутона за редактиране за да промените този текст.