Savyon Diagnostics продукти

Savyon Diagnostics

Фирма Savyon Diagnostics е член на Gamida for Life ,група от компании с централен офис в Холандия и дейност в сферата на здравеоопазването и медицинската диагностика.

Повече от 30 години Savyon Diagnostics разработва, произвежда и предлага, висококачествени системи и диагностикуми за откриване на инфекциозни патогени и генетичен скрининг. Компанията има изградена световна дистрибуторска мрежа в над 80 страни.

Продуктовите линии на Savyon Diagnostics могат да бъдат категоризирани в следните категории:

Полово предавани болести

Респираторни инфекции

Стомашно-чревни патогени

Скрининг за носителство на генетични заболявания

Инфекции на пикочните пътища

Женско здраве

Диагностичните тестове на Savyon Diagnostics са базирани на различни имунологични и молекулярно-биологични техники (Micro Arrays, ELISA, MIF, IPA, Lateral Flow Immunohistochemistry и др.). Компанията използва за производството си качествени, биологични суровини за тестове – антигени, антитела и нуклеинови сонди, с помощта на модерните технологии и стандарти за производството.

Savyon Diagnostics е акредитиран с най-високите международни стандарти за качество на научни изследвания, развитие и производство, притежава и сертификат ISO 13485. Диагностичните продукти са CE, CFDA и FDA маркирани. В Канада Savyon Diagnostics е сертифициран с ISO13485 от CMDCAS.

Продуктова гама на Savyon Diagnostics

Savyon Diagnostics Презентация