Seramun Diagnostica продукти

Seramun Diagnostica GmbH

Seramun Diagnostica GmbH е един от водещите производители на ензими, субстрати, антитела, антигени, стабилизатори, и други реагенти за молекулярно-биологична in vitro диагностика посредством имунологични методи. Компанията разработва и произвежда набори от консумативи за ELISA, LIA, Blot и Spot.

Всички разработки и производсвени процеси се извършват според съвременните стандартизирани процедури за добра производствена практика съгласно ISO 13485. Seramun Diagnostica GmbH подържа близки отношения със своите клиенти и научноизследователски институции, за да поддържа и развива възможо най-новите научни постижения в съвременнта in vitro диагностика.

Продуктова гама на Seramun Diagnostica GmbH