Vidia продукти

Vidia

Чешката фирма Vidia Ltd е биотехнологична компания основана през 1991 година. Производител е на диагностични набори за in vitro диагностика в хуманната медицина и набори за оценка на околната среда. Vidia притежава собствен научноизследоватеслки отдел, който тясно си сътрудничи с Чешката Академия на Науките, университети и болници.

Всички продукти на Vidia подлежат на качествен контрол на всяка една стъпка от производство им. Всички диагностични набори са валидирани от националната референта лаборатория и международен външен контрол посредством INSTAND (Germany) и Labquality (Finland) .От 2003 година компанията е сертифицирана според изискванията на ISO 9001 и ISO 13485. Всички продукти за in vitro диагностика са сертифицирани според изискванията на Европейския съюз (CE marked).

Продуктова гама на Vidia

Vidia< PDF