za-nas

Профил на компанията

Гамидор България е част от групата на голямата частна компания “Gamida for life”. Групата е със седалище в Холандия и работи в сферата на здравните грижи. Извършва разработка, въвеждане и поддръжка за маркетинга и дистрибуцията на собствените си продукти, както и на тези от други доставчици. Групата разполага с офиси в Обединеното кралство, Франция, Израел и Турция.

Гамидор България е основана през 1993г. Предметът на дейност е внос и дистрибуция на реактиви, консумативи и апаратура за лабораторна диагностика и инвазивна кардиология, в сферата на микробиологията и вирусологията, ангиографията, онкология и онкопатология, генетика, серология и цитология.

Визията на компанията е да направи един по-здрав свят. Мисията е да служи за връзка между лабораториите и лекарите, като предоставя висококачествени продукти, които спомагат за правилна диагностика и превенция от различни заболявания.

Основни клиенти на Дружеството са държавни и частни болници, лечебни заведения, медицински центрове, клинични и микробиологични лаборатории, както и всякакви здравни заведения, предлагащи услуги и осъществяващи дейности в областта на здравеопазването. Гамидор България предлага разнообразна гама от продукти от съвременни технологии, които позволяват надеждна и своевременна диагностика, превенция и профилактика.