Master Diagnostica продукти

Master Diagnostica

Испанската фирма Master Diagnostica е биотехнологична компания регистрирана през 1996. Екипът се е посветил на разработването, производството и продажбите на набори, и реактиви за in vitro диагностика. Основни направления са онкология, инфекциозни патогени,в частност HPV диагностициране и др. За създаването на in vitro диагностичните продукти се внедряват най-новите молекулярно-биологични и имунохистохимични техники.

Master Diagnostica е част от група испански биотехнологични компании Vitro Group, която е открила общ език с научните открития и съвременната диагностика. Освен дейностите за развитие и комерсиализация на продукти, в компанията работи оторизирана референтна лаборатория, която предлага молекулно-биологични и имунохистохимични анализи за външни клиенти.

В лабораторията се провеждат образователни и технически семинари с клиенти, касаещи процедурата на работа с продуктите на фирмата. В лабоарторията се осъществява качествен контрол на изходящата продукция.

Продуктова гама на Master Diagnostica