Biokit продукти

Biokit

Фирма Biokit е основана през 1973г. с обект на дейност -проучване, разработване, производство и дистрибуция на апарати и реактиви за клинична диагностика. Дружеството има задълбочени познания и опит в разработването и производството на IVD маркери, основани на взаимодействието антиген – антитяло, за диагностициране на инфекциозни патогени, плазмени протеини и фактори на кръвосъсирващата система.

Biokit е член на Werfengroup, частна международна корпорация в сферата на здравеопазването, която включва група от водещите производствени и дистрибуторски компании. Групата е активна в световен мащаб в няколко области: ин-витро диагностика, медицински изделия и апаратура за болнични и научно-изследователски звена, продукти насочени за аналитичен контрол в промишлеността и научно -експериментални изследвания.

Други водещи дружества във Werfengroup са Instrumentation Laboratory (добре известен със своите реактиви за кръвно-газов анализ и коагулационни апарати ), Inova (лидер в диагностиката на автоимунни заболявания), и Systelab (клиничен софтуер и свързаните с него IT решения).

Продуктова гама на Biokit