NanoChip-XL продукти

NanoChip®XL

В сърцето на NanoChip® е заложена съвременна нанотехнология на био-съвместим силициев чип, способен бързо да идентифицира и извършва многократни сложни анализи на нуклеинови киселини (ДНК / РНК).

Системата NanoChip® е автоматизиран ,многоцелеви инструмент за клинична молекулярна диагностика. Клинична микробиология, генетика, цитогенетика и патология могат да използват тази удобна платформа за идентифициране на патогенни инфекции, носителство на генетични заболявания, предразположение към заболявания, фармакокинетика и фармакодинамика.

Продуктова гама на NanoChip®XL

Adaltis PDF