biometrix продукти

Biometrix

Фирма Biometrix разработва, произвежда и предлага на пазара иновативни, висококачествени медицински изделия за интензивно лечение, хирургия и инвазивна кардиология. Фирмата предлага широка гама от надеждни медицински изделия за еднократна употреба в операционни зали,за анестезиология, за сърдечно-гръдна хирургия.Както и продукти за интензивни грижи в спешни звена, инфузия на химиотерапевтици и контрастни вещества и катетаризирне.

Продуктова гама на Biometrix

Biometrix PDF Biometrix PDF